Duurzaam naar

Total Value van Bedrijfsgebouwen

Gebouw en Installatie Beheer & Onderhoud
Status & Budget

NEN 2767 BOEI en ISO 55000

Asset Management Strategieën
Inzicht in financiële status en toekomst van uw bedrijfsgebouwen

Bedrijfsgebouwen de basis voor uw organisatie.

Zoekt u een beter inzicht in

- de mogelijkheden

- technische staat

- de toekomstige te verwachten kosten

van deze gebouwen en

voldoet u hiermee ook aan alle regels en veiligheidsapecten?

Wilt u meer duurzame oplossingen toepassen en infaseren?

of is uw productie situatie gewijzigd?Betrouwbaar & Doordacht

Voor het vertalen van uw doelstelling naar beleid en strategie

het bijbehorende integraal financieel beheersplan

voor 1, 10, 20, 30 40 of nog meer jaren


B&D Asset Value

BD-AssetValue.com
info@BD-AssetValue.com

Tom van Briemen

Tom.vanBriemen@BD-AssetValue.com

+31 (0) 6 53 67 63 00


Ing. Ewe J.R. van Dijk

Ewe.vanDijk@BD-AssetValue.com

+31 (0)6 22 909 946heeft u vragen

wilt u een gesprek over de mogelijkheden

bel of mail ons

Wij vinden dat onze diensten toegevoegde waarde moet leveren.


Onze opdrachtgevers moeten verstandig met hun investeringen in duurzame faciliteiten, energie en onderhoud omgaan, afgewogen op risico's en prestaties.

Ons advies is:

· Specifiek (gewenste acties en resultaten voor opdrachtgever);

· Meetbaar (gekwantificeerd, herleidbaar en te reproduceren);

· Acceptabel (draagvlak voor betrokkenen);

· Realistisch (voor de bedrijfsdoelstellingen);

· Tijdgebonden ( wanneer de doelstellingen bereikt worden).

Hierbij worden keuzes gemaakt tussen de balans voor mens, milieu en maatschappij.


Als onze opdrachtgever een juiste beslissing kan nemen

op basis van ons advies

vinden wij dat ook wij hiermee bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ons Betrouwbaar & Doordacht advies komt voort uit onze kernwaarden

Open, Eerlijk en Transparant.

Wilt u inzicht in de functionaliteit

en de risico's die u de

aankomende jaren kunt verwachten?


Wij kunnen u inzicht verzorgen,

adviseren en assisteren bij het opstellen

van lange termijn budgetplannen

op basis van actuele status van - en verwachte

werkzaamheden aan de gebouwen.


info@BD-AssetValue.com


Tom.vanBriemen@BD-AssetValue.com

+31 (0) 6 53 67 63 00


Ewe.vanDijk@BD-AssetValue.com

+31 (0)6 22 909 946Gebouwen en Installaties laten mensen veilig en comfortabel werken.

Om dit te kunnen doen zijn ook aan gebouwen en installaties eisen en regels gesteld om ongelukken te voorkomen.

Naast de eisen en regels voor de bouw en aanleg zijn er ook regels voor het instandhouden van gebouwen en hun binnenklimaat en hun invloed op het buitenklimaat.