Als het onderhoud geen toegevoegde waarde heeft waarom wordt het dan uitgevoerd?

Welke Risico's loopt u als u het niet uitvoert?

Welke productie derving ondervindt u bij uitval?

Wordt de prestatie van het gebouw of de installatie slechter?Gaat u meer energie verbruiken?

Waarom al die wettelijke of andere verplichtingen?

En hoe wordt er door u gehandhaafd?

Loopt de productie gevaar?


Tevreden personeel kan zich 100% concentreren op hun primaire werkzaamheden


haperende functies van systemen

is ongemak en productieverlies

Krijgt u minder budget als u een jaar minder besteedt?

Heeft u inzicht in de te verwachten budgetten en de te verwachten hoge pieken daarin

Of is het u allemaal duidelijk en kent u de bijdrage van het onderhoud op uw primaire (core) proces?

Asset Management

ISO 55000

geeft u zicht en controle op onderhoud aan uw vastgoed en u hebt de risico's voor uw productie duidelijk in beeld.

met goed inzicht en beleid kunt u meer doen met hetzelfde budget.info@BD-AssetValue.com


Tom.vanBriemen@BD-AssetValue.com

+31 (0) 6 53 67 63 00


Ewe.vanDijk@BD-AssetValue.com

+31 (0)6 22 909 946


Kortom

wat is nuttig

wat is noodzakelijk,

laat u goed informeren want met goed beleid kunt u meer doen met hetzelfde budget.