Home


Betrouwbaar & Doordacht

“Voor het vertalen van uw doelstelling naar beleid en strategie, met daarbij het bijbehorende integraal financieel beheersplan. Voor 1, 10, 20, 30, 40 of nog meer jaren.”

Open, eerlijk en transparant.

Wilt u inzicht in de functionaliteit en de risico’s die u de komende jaren kunt verwachten ?

Wij kunnen u inzicht verzorgen, adviseren en assisteren bij het opstellen van lange termijn budgetplannen. Op basis van actuele status van (en verwachte) werkzaamheden aan gebouwen.

Duurzaam naar total value van bedrijfsgebouwen
Gebouw- en installatiebeheer en onderhoud
Status en budget

NEN 2767 BOEI en ISO 55000

Asset Management StrategieënInzicht in financiële status en toekomst van uw bedrijfsgebouwen

bedrijfsgebouwen, dé basis voor uw organisatie!

Zoekt u beter inzicht in:

– de mogelijkheden
– technische staat
– de te verwachten kosten

van deze gebouwen ? en voldoet u hiermee ook aan alle regels en veiligheidsaspecten ?
Wilt u meer duurzame oplossingen toepassen en infaseren ?
Of is uw productie situatie gewijzigd ?

Neem contact met ons op! We denken graag met u mee!


Wij vinden dat onze diensten toegevoegde waarde moet leveren.

Onze opdrachtgevers moeten verstandig met hun investeringen in duurzame faciliteiten, energie en onderhoud omgaan, afgewogen op risico’s en prestaties.

Ons advies is:

· Specifiek (gewenste acties en resultaten voor opdrachtgever);

· Meetbaar (gekwantificeerd, herleidbaar en te reproduceren);

· Acceptabel (draagvlak voor betrokkenen);

· Realistisch (voor de bedrijfsdoelstellingen);

· Tijdgebonden ( wanneer de doelstellingen bereikt worden).

Hierbij worden keuzes gemaakt tussen de balans voor mens, milieu en maatschappij.

Als onze opdrachtgever een juiste beslissing kan nemen op basis van ons advies , vinden wij dat ook wij hiermee bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gebouwen en Installaties laten mensen veilig en comfortabel werken.
Om dit te kunnen doen zijn ook aan gebouwen en installaties eisen en regels gesteld om ongelukken te voorkomen.

Naast de eisen en regels voor de bouw en aanleg zijn er ook regels voor het in stand houden van gebouwen en hun binnenklimaat en hun invloed op het buitenklimaat.