Vastgoed & Asset Management

Kent u de bijdrage van het onderhoud op uw primaire (core) proces ?

  • Welke risico’s loopt u als u het niet uitvoert ?
  • Welke productiederving ondervindt u bij uitval ?
  • Wordt de prestatie van het gebouw of de installatie slechter ?
  • Gaat u meer energie verbruiken ?
  • Loopt de productie gevaar ?
  • Krijgt u minder budget als u een jaar minder besteedt ?
  • Heeft u inzichten in de te verwachten budgetten en de te verwachten hoge pieken daarin ?

Want zeg nu zelf: Als het onderhoud geen toegevoegde waarde heeft, waarom wordt het dan uitgevoerd ?

Asset Management ISO 55000 geeft u zicht en controle op onderhoud aan uw vastgoed. En u heeft de risico’s voor uw productie duidelijk in beeld.

Met goed inzicht en beleid kunt u meer doen met hetzelfde budget!

Kortom, wat is nuttig en wat is noodzakelijk ? Neem contact met ons op en laat u goed informeren, want met goed beleid kunt u meer doen met hetzelfde budget.

Zonde als door haperende functies van systemen ongemak en productieverlies optreed. Bovendien als het personeel tevreden is, dan kunnen zij zich 100% concentreren op hun primaire werkzaamheden.